Caru Creu

Anrhegion addas i bob oed, o ffedogau i clustogau i baneri a mwy, wedi eu gwneud â llaw, o ddeunyddiau o ffynonellau lleol. Mae’r dyluniadau hynod unigryw, yn cynnwys matiau diod, mewn llawysgrifen, bagiau ac amrywiaeth o hetiau i blant dylunio’n unigol ac ategolion gwallt.

Rhannu'r dudalen hon:

Rhif Siop

Uchaf 2

Oriau Agor

9.00 - 4.30, Llun i Sadwrn

Manylion Cyswllt

Prif E-bost

Rhif Ffôn

Gwefan

Cyfryngau Cymdeithasol

Facebook

twitter_logo

Cynnyrch a Gwasanaethau

Deesign yn gwerthu: ffedogau, clustogau, baneri, matiau diod, bagiau, hetiau plant, ategolion gwallt