Retreat Animal Sanctuary

Retreat-Animal-Sanctuary-01

Stondin elusennol yn gwerthu amrywiaeth o bethau wedi ei rhoddi. Mae’r holl elw o werthiant yn helpu tuag at driniaeth filfeddygol a chostau bwydo ar gyfer yr holl anifeiliaid ac adar yn ein gofal.

Rhannu'r dudalen hon:

Rhif Siop

Isaf 29

Oriau Agor

9.00 - 5.00, Llun i Sadwrn

Manylion Cyswllt

Prif E-bost
N@a

Rhif Ffôn
01239 831352

Gwefan
Na

Cyfryngau Cymdeithasol

Na  

Cynnyrch a Gwasanaethau

Siop Retreat Animal Sanctuary yn gwerthu: Llyfrau ail-law, dillad, llestri. Yn derbyn rhoddion elusennol.