Mae Masnachwyr Neuadd y Farchnad Aberteifi wrthi’n symud!

Mae’r ymgymeriad mawr hwn, sydd wedi’i arwain gan Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Aberteifi, yn dilyn yr adnewyddiad o Neuadd y Dref gan yr Ymddiriedolaeth a ddaeth i ben yn 2009.

Gwelir manylion yr adleoli yn Stryd y Cei yma a Chanolfan Teifi / Neuadd y Dre yma.

Totem

Totem

Cliciwch llun i ymweld siop hon

Beth yr hoffech chi ei brynu?

Defnyddiwch ein cyfleuster chwilio i ddod o hyd i’r hyn yr ydych ei angen

Croeso i Farchnad Neuadd y Dref hanesyddol Aberteifi. Y tu mewn mae gennym dros 50 o siopau sy’n gwerthu miloedd o gynhyrchion, llawer ohonynt wedi eu gwneud yn lleol, yn ogystal â chaffi gwych. Galwch i mewn pan fyddwch chi nesaf yn y dref.

Loading...