Kieth’s Antiques

Kieths-Antiques-01

Dodrefn modern, hen a chasgladwy. Cliriadau tŷ. Dosbarthu ar gael. Prisiad am ddim.

Rhannu'r dudalen hon:

Rhif Siop

Arddangos Uchaf 1-5

Oriau Agor

10.00 - 4.00, Llun i Sadwrn

Manylion Cyswllt

Prif E-bost
N@a

Rhif Ffôn
07833 538903

Gwefan
Na

Cyfryngau Cymdeithasol

Na

Cynnyrch a Gwasanaethau

Kieths's Antiques yn gwerthu: hen bethau, i'w casglu, dodrefn, clirio tai, dodrefn modern, dodrefn ail law,